Đại hội chi bộ văn phòng Chi cục Kiểm lâm lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2025

Căn cứ vào điều lệ Đảng và kết quả bầu cử bằng phiếu kín, đồng chí sau đây được cử chức vụ trong Chi ủy Đội Kiểm lâm Cơ Động và phòng cháy chữa cháy rừng.

ông Nguyễn Thành Liêm tái đắc cử Bí thư nhiệm kỳ 2023-2025

ông Nguyễn Minh Hoàng đắc cử phó bí thư nhiệm kỳ 2023-2025

Do đồng chí Nguyễn Thành Liêm - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới thông qua. Đại hội thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1- Nhiệm vụ chính trị: 100% ý kiến thống nhất 06 chỉ tiêu sau: - Không để diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh bị chặt phá, bị cháy, xảy ra với quy mô lớn. - Trồng cây lâm nghiệp phân tán và trồng rừng sản xuất tập trung tại đồng bằng: Hoàn thành theo chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm; tỷ lệ cây sống phải đạt từ 85% trở lên. - Duy trì và nâng cao chất lượng hệ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Thực hiện 100% xử lý văn bản qua hệ thống Văn phòng điện tử (VNPT - iOffice 4.0) và mail An Giang. - Thực hiện công tác cải cách hành chính đúng quy định và đúng thời gian. - Cử đảng viên, công chức, viên chức được đưa đi đào tạo kiến thức quốc phòng là 100%. - Cử đảng viên có trình độ từ Đại học trở lên đưa đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị là 100%.

2- Công tác xây dựng đảng: 100% ý kiến thống nhất 08 chỉ tiêu sau: - 100% đảng viên chi bộ được học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. - Phát triển 01 - 02 đảng viên mới. - Xây dựng “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - Xây dựng Tổ Công đoàn xuất sắc. - 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. - Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. - 100% đảng viên, công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. - 100% đảng viên thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộành 

Bành Lê Quốc An

 

Tin khác

  1. Đội Kiểm lâm Cơ Động và PCCCR tổ chức đại hội lần thư X, nhiệm kỳ 2023-2025 (08-11-2022)
  2. TỔ CHỨC TẬP HUẤN CẬP NHẬT DIỄN BIẾN RỪNG NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG (07-09-2022)
  3. Hội nghị triển khai và công bố Quyết định Phê duyệt Phương án rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh ba loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang (28-07-2022)
  4. Kỷ niệm 49 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (20-05-2022)
  5. Kiểm tra công tác Bảo vệ rừng, PCCCR khu vực rừng đồi núi và rừng đồng bằng huyện Tri Tôn năm 2022 (07-04-2022)
  6. Ban chỉ huy Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Tịnh Biên kiểm tra công trình đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 của chủ rừng (07-04-2022)
  7. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Phú Long, xã Hiệp Xương huyện Phú Tân (20-03-2022)
  8. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Mỹ Đức và xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú tỉnh An Giang (20-03-2022)
  9. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Vĩnh Hòa và xã Phú Vĩnh huyện Tân Châu (20-03-2022)
  10. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Núi Voi và xã An Cư huyện Tịnh Biên (20-03-2022)

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.