Quản lý, Bảo vệ rừng » Danh mục động vật

Thông tin về tuyệt chủng (EX) . . .

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG CÁC LOÀI ĐƯA VÀO SÁCH ĐỎ IUCN (The IUCN Red List of Threatened Animals)   Các nhà nghiên cứu của tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (Intemational ...

Động vật trong sách đỏ Việt Nam

Danh mục tra cứu các loài động vật nằm trong sách đỏ Việt Nam, với tên khoa học và mức độ đe dọa. Danh sách là một tập hợp các loài từ chim, động vật có vú, ...

Chà Vá Chân Nâu

Tên tiếng Việt: Chà Vá Chân Nâu (Voọc Ngũ sắc) Tên tiếng Anh:  Red-shanked đouc langur Tên khoa học: Pygathrix nemaeus  Đặc điểm nhận biết: Cơ thể màu xám; cánh tay màu trắng, bắp dùi ...

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.