Thủ tục hành chính » Trong lâm nghiệp

Tuyên truyền NQ19 và chiến lược PT NN NT bền vững

1. Công văn số 1915 của UBND tỉnh về thông tin tuyên truyền NQ19 và chiến lược PT NN NT bền vững  2. Công văn số 831 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thông tin tuyên truyền ...

Kết quả sửa đổi, bổ sung phụ lục CITES sau Hội nghị các quốc gia thành viên CITES Lần thứ 19

Kết quả sửa đổi, bổ sung phụ lục CITES sau Hội nghị các quốc gia thành viên CITES Lần thứ 19 

Quy trình thủ tục năm 2022

1. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư  2. Thẩm định, phê duyệt phương án ...

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

1. Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.  2. Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ ...

Văn bản pháp luật về động vật hoang dã năm 2022

1. Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về việc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, ...

Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhVề việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang


Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.