Đai hội Công Đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

Tóm tắt sự kiện Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra như sau: -Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. ...

HẠT KIỂM LÂM LIÊN HUYỆN TỊNH BIÊN – CHÂU ĐỐC TỔ CHỨC THĂM HỎI VÀ CHÚC TẾT CHOL CHNAM THMAY

Nhân dịp Tết Cổ Truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer, sáng ngày 11/04/2023, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Tịnh Biên – Châu Đốc, ông Chau Si Na đã dẫn ...

Phát hiện cây Cổ thụ Sến ở huyện Tri Tôn

Chuyến đi khảo sát vườn sưu tập và bảo tồn cây dược liệu quý vùng Bảy Núi tại khu vực hồ Soài So, huyện Tri Tôn đã phát hiện ra cây Sến cổ thụ tại nơi đây ...

Khảo sát vườn sưu tập và bảo tồn cây dược liệu quý vùng Bảy Núi tại khu vực hồ Soài So, huyện Tri Tôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi khảo sát vườn sưu tập và bảo tồn cây dược liệu quý vùng Bảy Núi tại khu vực hồ Soài So, huyện Tri Tôn, gồm. Đoàn khảo sát gồm ...

Bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý thuộc Chi cục Kiểm lâm

Qua xem xét hồ sơ, quy trình đề nghị bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Chi cục Kiểm lâm và căn cứ kết quả cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy và ...

Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và chống chặt phá rừng tại núi Tượng, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn năm 2023

Để đảm bảo thực hiện tốt theo Kế hoạch số 01/KH-BCH ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Ban Chỉ huy Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Tri Tôn. Về Bảo vệ rừng - phòng ...

Chuẩn bị nguồn cây giống phục vụ trồng cây lâm nghiệp phân tán năm 2023

Để đảm bảo theo Kế hoạch trồng cây lâm nghiệp phân tán năm 2023 của tỉnh An Giang và hưởng ứng phong trào trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 “Vì một ...

Kiểm tra phòng cháy và chống chặt phá rừng tại núi Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn năm 2023

Để thực hiện tốt Kế hoạch số 03/KHPH-QS-CA-KL ngày 20/02/2023 của ba đơn vị cấp huyện (Quân sự, Công an, Hạt Kiểm lâm liên huyện) về phối hợp tuần tra, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy ...

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.