Kiểm tra công tác Bảo vệ rừng, PCCCR khu vực rừng đồi núi và rừng đồng bằng huyện Tri Tôn năm 2022

I. Mục đích:

Kiểm tra công tác Bảo vệ rừng, PCCCR khu vực rừng đồi núi và rừng đồng bằng huyện Tri Tôn năm 2022 phục vụ công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

II. Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra thực địa bố trí các phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác chữa cháy rừng mùa khô.

- Kiểm tra công tác PCCCR các khu vực trọng điểm, có khả năng cháy cao trên địa bàn huyện Tri Tôn.

- Sử dụng flycam ghi nhận hiện trạng để làm cơ sở đánh giá một cách tổng quan hiện trạng rừng phục vụ công tác quản lý, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, phục vụ công tác cảnh báo, PCCCR.

III. Đa điểm:

- Khu vực Núi Dài.

- Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến.

- Rừng tràm Tỉnh Đội.

Bành Lê Quốc An

 

 

Tin khác

  1. Ban chỉ huy Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Tịnh Biên kiểm tra công trình đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 của chủ rừng (07-04-2022)
  2. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Phú Long, xã Hiệp Xương huyện Phú Tân (20-03-2022)
  3. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Mỹ Đức và xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú tỉnh An Giang (20-03-2022)
  4. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Vĩnh Hòa và xã Phú Vĩnh huyện Tân Châu (20-03-2022)
  5. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Núi Voi và xã An Cư huyện Tịnh Biên (20-03-2022)
  6. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại phường Châu Phú B, xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc (20-03-2022)
  7. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Đa phước, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú (20-03-2022)
  8. Kiểm tra chống chặt phá núi Nam Quy, huyện Tri Tôn năm 2022 (20-03-2022)
  9. Kiểm tra chống chặt phá núi Dài xã Lê Trì huyện Tri Tôn năm 2022 (16-03-2022)
  10. Kiểm tra chống chặt phá núi Dài xã Lương Phi huyện Tri Tôn năm 2022 (16-03-2022)

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.