Hội nghị triển khai và công bố Quyết định Phê duyệt Phương án rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh ba loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang

Hội nghị triển khai và công bố Quyết định Phê duyệt Phương án rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh ba loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21tháng 7 năm 2022 tại Hội trường UBND xã Vĩnh Châu thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang đã Tổ chức Hội nghị triển khai và công bố Quyết định Phê duyệt Phương án rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh ba loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đến dự hội nghị gồm: Đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang: Ông Lê Thành Công, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm An Giang; Ông Nguyễn Thành Liêm, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên; Bà Nguyễn Thị Ngọc Thơ, chuyên viên Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên. Đại diện Phòng Kinh tế thành phố Châu Đốc Ông Nguyễn Minh Thành, chuyên viên; Đại diện Hạt Kiểm lâm liên huyện Tịnh Biên – Châu Đốc Ông Phan Văn Nghiệp, Hạt trưởng. Đại diện UBND xã Vĩnh Châu Ông Nguyễn Thành Vinh, Phó chủ tịch xã và cùng 08 hộ nhận khoán rừng xã Vĩnh Châu.

Hội nghị đã được nghe thông qua Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang về việc Phê duyệt Phương án rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang. Mục địch hội nghị là Triển khai, phổ biến Quyết định để cấp huyện, cấp xã, các hộ nhận khoán rừng tại rừng tràm Vĩnh Châu: Nắm rõ và phối hợp thực hiện các nội dung về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng và các mục tiêu khác của rừng, đất lâm nghiệp. Làm cơ sở để huy động các nguồn lực (vốn đầu tư, lao động) tham gia bảo vệ và phát triển rừng.

Qua hội nghị Ông Lê Thành Công, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm An Giang đã trả lời một số ý kiến của địa phương và các hộ nhận khoán liên quan đến quy định khi chuyển loại rừng từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất của rừng tràm xã Vĩnh Châu./.

Người viết ChauSiNa

Người đăng Bành Lê Quốc An

Tin khác

  1. Kỷ niệm 49 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (20-05-2022)
  2. Kiểm tra công tác Bảo vệ rừng, PCCCR khu vực rừng đồi núi và rừng đồng bằng huyện Tri Tôn năm 2022 (07-04-2022)
  3. Ban chỉ huy Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Tịnh Biên kiểm tra công trình đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 của chủ rừng (07-04-2022)
  4. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Phú Long, xã Hiệp Xương huyện Phú Tân (20-03-2022)
  5. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Mỹ Đức và xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú tỉnh An Giang (20-03-2022)
  6. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Vĩnh Hòa và xã Phú Vĩnh huyện Tân Châu (20-03-2022)
  7. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Núi Voi và xã An Cư huyện Tịnh Biên (20-03-2022)
  8. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại phường Châu Phú B, xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc (20-03-2022)
  9. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Đa phước, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú (20-03-2022)
  10. Kiểm tra chống chặt phá núi Nam Quy, huyện Tri Tôn năm 2022 (20-03-2022)

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.