Các Phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc

Tên đơn vị Chức vụ Điện thoại Thư điện tử Ban lãnh đạo 02963.600.056 02963.600.097 02963.600.404 cckl@angiang.gov.vn ...

Ban biên tập trang Website Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang

th, td{border: none;} THÔNG TIN BAN BIÊN TẬP Trưởng Ban Biên tập: Trương Minh Hùng – Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm ...

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.