Văn bản pháp luật » Nghị định

Nghị định về lĩnh vực Website

STT Tên văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về 1 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến ...

Nghị định về lĩnh vực Lao động, công chức, viên chức, tổ chức bộ máy- Hành chính tổng hợp

STT Số ký hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về 1 24/2010/NĐ-CP Nghị định quy ...

Nghị định thi đua khen thưởng - Hành chính tổng hợp

TT Số ký hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về 1 91/2017/NĐ-CP Nghị định quy ...

Nghị định về vũ khí - Hành chính tổng hợp

TT Số ký hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về 1 71/2018/NĐ-CP Nghị định ...

Nghị định về lĩnh vực lương công chức, viên chức - Hành chính tổng hợp

STT Số ký hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về 1 204/2004/NĐ-CP Chế độ tiền ...

Nghị định về lĩnh vực Sử dụng và Phát triển rừng

STT Tên văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về 1 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp ...

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.