Kỷ niệm 49 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam

Phát huy truyền thống xây dựng và phát triển của lực lượng Kiểm lâm tỉnh An Giang. Tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tuyên truyền nhân rộng những tấm gương điển hình, tiên tiến, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Ghi nhận công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Lực lượng Kiểm lâm và Lực lượng bảo vệ rừng qua các thời kỳ.

Thông qua các phong trào thi đua và hoạt động kỷ niệm tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng,  khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nghề, tăng cường đoàn kết, nâng cao phẩm chất, huấn luyện nghiệp vụ, tạo động lực và khí thế mới để mỗi cán bộ, công chức, viên chức Kiểm lâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tạo sự chuyển biến tích cực trong lực lượng Kiểm lâm từ nhận thức đến hành động, nâng cao hiệu quả công tác, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Kỷ niệm 49 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm xây dựng kế hoạch Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 49 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm (21/5/1973-21/5/2022) nhằm tổ chức cho đoàn viên công đoàn và người lao động họp mặt kỷ niệm và tham dự các hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện sức khoẻ.

Bành Lê Quốc An

 

Tin khác

  1. Kiểm tra công tác Bảo vệ rừng, PCCCR khu vực rừng đồi núi và rừng đồng bằng huyện Tri Tôn năm 2022 (07-04-2022)
  2. Ban chỉ huy Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Tịnh Biên kiểm tra công trình đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 của chủ rừng (07-04-2022)
  3. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Phú Long, xã Hiệp Xương huyện Phú Tân (20-03-2022)
  4. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Mỹ Đức và xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú tỉnh An Giang (20-03-2022)
  5. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Vĩnh Hòa và xã Phú Vĩnh huyện Tân Châu (20-03-2022)
  6. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Núi Voi và xã An Cư huyện Tịnh Biên (20-03-2022)
  7. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại phường Châu Phú B, xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc (20-03-2022)
  8. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Đa phước, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú (20-03-2022)
  9. Kiểm tra chống chặt phá núi Nam Quy, huyện Tri Tôn năm 2022 (20-03-2022)
  10. Kiểm tra chống chặt phá núi Dài xã Lê Trì huyện Tri Tôn năm 2022 (16-03-2022)

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.