Đội Kiểm lâm Cơ Động và PCCCR tổ chức đại hội lần thư X, nhiệm kỳ 2023-2025

Căn cứ vào điều lệ Đảng và kết quả bầu cử bằng phiếu kín, đồng chí sau đây được cử chức vụ trong Chi ủy Đội Kiểm lâm Cơ Động và phòng cháy chữa cháy rừng.

ông Nguyễn Văn Thương đắc cử Bí thư nhiệm kỳ 2023-2025

Nhiệm vụ phương hướng sắp tới:

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy bộ phận Chi cục Kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR, chống chặt phá rừng và quản lý lâm sản. Hàng năm, xây dựng kế hoạch PCCCR, chống chặt phá rừng và quản lý lâm sản; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức triển khai thực hiện kịp thời kế hoạch đã được cấp trên phê duyệt; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình luôn luôn ý thức, trách nhiệm, đề cao cảnh giác trong việc PCCCR, quản lý chặt chẽ, nhằm hạn chế tối đa việc chặt phá rừng; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra công tác PCCCR, chống chặt phá rừng vào thời gian cao điểm, nhằm phát hiện và xử lý, dập tắt kịp thời tránh gây thiệt hại đến diện tích rừng; Xử lý kịp thời các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, không để tồn đọng kéo dài.

Bành Lê Quốc An

Tin khác

  1. Đại hội chi bộ văn phòng Chi cục Kiểm lâm lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2025 (08-11-2022)
  2. TỔ CHỨC TẬP HUẤN CẬP NHẬT DIỄN BIẾN RỪNG NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG (07-09-2022)
  3. Hội nghị triển khai và công bố Quyết định Phê duyệt Phương án rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh ba loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang (28-07-2022)
  4. Kỷ niệm 49 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (20-05-2022)
  5. Kiểm tra công tác Bảo vệ rừng, PCCCR khu vực rừng đồi núi và rừng đồng bằng huyện Tri Tôn năm 2022 (07-04-2022)
  6. Ban chỉ huy Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Tịnh Biên kiểm tra công trình đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 của chủ rừng (07-04-2022)
  7. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Phú Long, xã Hiệp Xương huyện Phú Tân (20-03-2022)
  8. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Mỹ Đức và xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú tỉnh An Giang (20-03-2022)
  9. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Vĩnh Hòa và xã Phú Vĩnh huyện Tân Châu (20-03-2022)
  10. Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán năm trồng 2021 tại xã Núi Voi và xã An Cư huyện Tịnh Biên (20-03-2022)

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.