Văn bản pháp luật » Quyết định

Quyết định và công văn về lĩnh vực Website

STT Tên văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về 1 Chế độ nhuận bút phục vụ trang thông tin Website trên mạng Internet 1955/SNN-KHTC ...

Quyết định về lĩnh vực Lao động, công chức, viên chức, tổ chức bộ máy - Hành chính tổng hợp

STT Số ký hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về 1 226/QĐ- UB-TC Quyết định ...

Quyết định thi đua khen thưởng - Hành chính tổng hợp

TT Số ký hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về 1 số 87/2017 /QĐ-UBND ...

Quyết định về lĩnh vực Sử dụng và Phát triển rừng

STT Tên văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về   1 Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà ...

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.