Văn bản pháp luật » Quyết định

Quyết định và công văn về lĩnh vực Website

STT Tên văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về 1 Chế độ nhuận bút phục vụ trang thông tin Website trên mạng Internet 1955/SNN-KHTC ...

Quyết định về lĩnh vực Lao động, công chức, viên chức, tổ chức bộ máy - Hành chính tổng hợp

STT Số ký hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về 1 226/QĐ- UB-TC Quyết định ...

Quyết định thi đua khen thưởng - Hành chính tổng hợp

TT Số ký hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về 1 số 87/2017 /QĐ-UBND ...

Quyết định về lĩnh vực Sử dụng và Phát triển rừng

STT Tên văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về   1 Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà ...

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.