Quản lý, Bảo vệ rừng » Nhận dạng chim

Cú vọ

Tên Việt Nam: Cú vọ Tên khoa học: Glaucidium cuculoides (Vigors, 1831) Bộ: Strigiformes Họ: Strigidae Đặc điển: Một dải lông mày ngắn trắng trên mắt. Lông mặt lưng, hai bên đầu mặt, ...

Cú vọ mặt trắng

Tên Việt Nam: Cú vọ mặt trắng Tên khoa học: Glaucidium brodiei brodiei Bộ: Cú - Strigiformes Họ: Cú mèo – Strigidae Đặc điểm: Lông mày, mặt và trước mắt trắng, các lông tơ ...

Cu rốc đầu đỏ

Tên Việt Nam: Cu rốc đầu đỏ Tên khoa học: Megalaima asiatica Bộ: Gõ kiến - Piciformes Họ: Cu cu rốc - Capitonidae Đặc điểm: Đỉnh đầu có lông màu đỏ thẫm.  Hai ...

Cú mèo khoang cổ

Tên Việt Nam: Cú khoang cổ Tên khoa học: Otus bakkamoena Bộ: Cú - Strigiformes Họ: Cú mèo - Strigidae Đặc điểm: Trước mắt, trên mắt và bên trán trắng hay hung nhạt có ...

Te Vàng

Tên Việt Nam: Te vàng Tên Khoa học: Vanellus cinereus Đặc điểm: Mặt lưng nâu nhạt, trán xám, đầu và gáy phớt xám, trên cánh viền xám. Hông, trên đuôi và đuôi trắng với một dải ...

Danh lục Chim thuộc Bộ Sếu (từ Họ Chân Bơi đến Họ Sếu).

Theo thông báo của cục Kiểm lâm, kết quả điều tra có 21 loài quan trọng quý hiếm cần đưa vào quản lý bảo vệ được ghi trong Sách đỏ Việt Nam (năm 2000) và các loài nằm ...

Danh lục Chim Bộ Sẻ (từ Họ Sẻ Thông đến họ Vành Khuyên)

Theo thông báo của cục Kiểm lâm, kết quả điều tra có 21 loài quan trọng quý hiếm cần đưa vào quản lý bảo vệ được ghi trong Sách đỏ Việt Nam (năm 2000) và các loài nằm ...

Danh lục Chim (từ Họ Quạ đến Họ Sẻ Đồng)

Theo thông báo của cục Kiểm lâm, kết quả điều tra có 21 loài quan trọng quý hiếm cần đưa vào quản lý bảo vệ được ghi trong Sách đỏ Việt Nam (năm 2000) và các loài nằm ...

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.