Quản lý, Bảo vệ rừng » Nhận dạng chim

Danh lục Chim Bộ Sẻ (từ Họ Sẻ Thông đến họ Vành Khuyên)

Theo thông báo của cục Kiểm lâm, kết quả điều tra có 21 loài quan trọng quý hiếm cần đưa vào quản lý bảo vệ được ghi trong Sách đỏ Việt Nam (năm 2000) và các loài nằm trong Công ước Quốc tế về buôn bán động, thực vật hoang dã và các loài cấm, hạn chế buôn bán thuộc Nghị định 48/2002/NĐ-CP. Trong đó có 10 loài mới quý hiếm, cấm và hạn chế săn bắn. Đó là cú mèo Latusơ (Otus spilocephalus), bồng chanh rừng (Alcedo hercules), sả hung (Halcyon coromanda), niệc nâu (Aceros nipalensis), niệc mỏ vằn (Rhyticeros undulatus), mỏ rộng xanh (Psarisomus dalhousiae), khướu mỏ dài (Jabouilleia danjoui), diều ấn Độ (Butastur indicus), ưng ấn Độ (Accipiter trivirgatus), ưng Nhật Bản (Accipiter gularis) và đại bàng Mã Lai (Ictinaetus malayensis). Nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu, tra cứu tên khoa học, xin giới thiệu danh lục Chim như sau;

Danh lục Chim tên Khoa học và tên tiếng Anh  Bộ Sẻ 

(từ Họ Sẻ Thông đến Họ Vành Khuyên).

STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Tên Tiếng Anh

I

Họ Sẻ thông

Fringillidae

 

1

mỏ chéo

Loxia curvirostra

Red Crossbill

2

Mỏ ngắn

Pyrrhula nipalensis

Browed Bullfinch

3

Mỏ to đầu đen

Coccothraustes migratorius

Black-tailed Hawfinch

4

mỏ to lưng đỏ

Haematospiza sipahi

Scarlet Finch

5

Sẻ đồng đầu đen

Fringilla montifringilla

Brambing

6

Sẻ hồng mura

Carpodacus erythrinus

Common Rosefinch

7

Sẻ hồng Nê pan

Carpodacus nipalensis

Dark Rosefinch

8

Sẻ núi

Carduelis ambigua

 

9

Sẻ thông đầu đen

Carduelis ambigua

Yunnan Greenfinch

10

sẻ thông họng vàng

Carduelis monguilloti

Vietnamese Greenfinch

11

Sẻ thông Siskim

Carduelis spinus

 

II

Họ Sơn ca

Alaulidae

 

1

Sơn ca

Alauda gulgula

Oriental Skylark

2

Sơn ca Đông Dương

Mirafra erythrocephala

 

3

Sơn ca Java

Mirafra javanica

Eastern singing Bush Lark

4

Sơn ca Thái lan

Mirafra assamica

Rufous-winged Bush Lark

III

Họ Trèo cây

Sittidae

 

1

Trèo cây bụng hung

Sitta castanea

Chestnut-belled Nuthatch

2

Trèo cây đít hung

Sitta nagaensis

Eurasian Nuthatch

3

Trèo cây Himalaya

Sitta himalayensis

White-tailed Nuthatch

4

Trèo cây lưng đen

Sitta formosa

Beautiful Nuthatch

5

Trèo cây mỏ vàng

Sitta solangiae

Lilac Nuthatch

6

Trèo cây trán đen

Sitta frontalis

Velvet-fronted Nuthatch

IV

Họ Vàng anh

Oriolidae

 

1

Tử anh

Oriolus traillii

Maroon Oriole

2

Vàng anh đầu đen

Oriolus xanthornus

Asian Black-headed Oriole

3

Vàng anh Trung quốc

Oriolus chinensis

Black-naped Oriole

V

Họ Vành khuyên

Zosteropidae

 

1

Vành khuyên họng vàng

Zosterops palpebrosa

Oriental white-eye

2

Vành khuyên sườn hung

Zosterops erythropleura

Chestnut-flanked White-eye

3

Vành Nhật Bản

Zosterops japonica

Japanese White-eye

 
CNSH. PT

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.