Quản lý, Bảo vệ rừng » Nhận dạng chim

Danh lục Chim Bộ Sẻ (từ họ Chim Chích bụng vàng đến Họ Đuôi Cụt).

Theo thông báo của cục Kiểm lâm, kết quả điều tra có 21 loài quan trọng quý hiếm cần đưa vào quản lý bảo vệ được ghi trong Sách đỏ Việt Nam (năm 2000) và các loài nằm trong Công ước Quốc tế về buôn bán động, thực vật hoang dã và các loài cấm, hạn chế buôn bán thuộc Nghị định 48/2002/NĐ-CP. Trong đó có 10 loài mới quý hiếm, cấm và hạn chế săn bắn. Đó là cú mèo Latusơ (Otus spilocephalus), bồng chanh rừng (Alcedo hercules), sả hung (Halcyon coromanda), niệc nâu (Aceros nipalensis), niệc mỏ vằn (Rhyticeros undulatus), mỏ rộng xanh (Psarisomus dalhousiae), khướu mỏ dài (Jabouilleia danjoui), diều ấn Độ (Butastur indicus), ưng ấn Độ (Accipiter trivirgatus), ưng Nhật Bản (Accipiter gularis) và đại bàng Mã Lai (Ictinaetus malayensis). Nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu, tra cứu tên khoa học, xin giới thiệu danh lục Chim như sau;

Danh lục Chim tên Khoa học và tên tiếng Anh  Bộ Sẻ  (từ họ Chim Chích bụng vàng đến Họ Đuôi Cụt).

(Đây là bộ có nhiều họ, nhiều loài nên cung cấp thông tin theo họ. Nếu họ có ít loài sẽ gộp chung một danh lục nhiều họ để tiên tra cứu)

STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Tên Tiếng Anh

I

Họ Chim chích bụng vàng

Acanthizidae

 

1

Chim chích bụng vàng

Gerygone sulphurea

Golden-bellied Flycatcher

II

Họ chim di

Estrildidae

 

1

Di cam

Lonchura striata

White-back Munia

2

Di đá

Lonchura punctulata

Nutmeg Mannikin

3

Di đầu đen

Lonchura malacca

Chestnut Mannikin

4

Di xanh

Erythrura prasina

Pin-tailed Prrarot Munia

5

Mai hoa

Amandava amandava

Red Munia

III

Họ Chim sâu

Dicaedae

 

1

Chim sâu bụng vạch

Dicaeum chrysorrheum

Yellow-vented Flowerpecker

2

Chim sâu bụng vàng

Dicaeum melanoxanthum

Yellow-bellied Flowerpecker

3

Chim sâu đầu đen

Prionochilus thoracicus

Scarlet-breated Flowerpecker

4

Chim sâu lưng đỏ

Dicaeum cruentatum

Scarlet-backed Flowerpecker

5

Chim sâu mỏ Lớn

Dicaeum agile

Thick-billed Flowerpecker

6

Chim sâu ngực đỏ

Dicaeum ignipectus

Green-backed Flowerpecker

7

Chim sâu ngực xám

Dicaeum trigonostigma

Orange-bellied Flowerpecker

8

Chim sâu vàng lục

Dicaeum concolor

Plain Flowerpecker

IV

Họ Chim Xanh

Irenidae

 

1

Chim lam

Irena puella

Asian Fairy Bluebird

2

Chim nghệ lớn

Aegithina lafresnayei

Great Iora

3

Chim nghệ ngực lục

Aegithina viridissima

Green Iora

4

Chim nghệ ngực vàng

Aegithina tiphia

Common Iora

5

Chim xanh hông vàng

Chloropsis hardwickei

Orange-bellied Leafbird

6

Chim xanh Nam Bộ

Chloropsis cochinchinensis

Blue-winged Leafbird

7

Chim xanh trán vàng

Chloropsis aurifrons

Golden-fronted Leafbird

V

Họ đớp ruồi

Muscicapidae

 

1

Đớp ruồi cằm đen

Niltava davidi

Fukien Niltava

2

Đớp ruồi đuôi hung

Muscicapa ferruginea

Ferruginous Flycatcher

3

Đớp ruồi trán đen

Niltava macgrigoriae

Small Niltava

4

Đớp ruồi vàng

Ficedula zanthopygia

Yellow-rumped Flycatcher

5

Đớp ruồi cằm xanh

Niltava rubeculoides

Blue-throated Flycatcher

6

Đớp ruồi đầu xám

Culicicapa ceylonensis

Grey-headed Flycatcher

7

Đớp ruồi đầu xanh

Ficedula sapphira

Sapphire Flycatcher

8

Đớp ruồi đen mày trắng

Ficedula westermanni

Little Pied Flycatcher

9

Đớp ruồi Hải Nam

Niltava hainana

Grant's Flycatcher

10

Đớp ruồi họng đỏ

Ficedula parva

Red-breasted Flycatcher

11

Đớp ruồi họng hung

Ficedula strophiata

Orange-gorgettedFlycatcher

12

Đớp ruồi họng hung

Niltava banyumas

Hill Blue Flycatcher

13

Đớp ruồi họng hung

Niltava vivida

Vivid Niltava

14

Đớp ruồi họng trắng

Ficedula monileger

White-gorgetted Flycatcher

15

Đớp ruồi họng vàng

Niltava tickelliae

Tickell’s Flycatcher

16

Đớp ruồi lớn

Niltava grandis

Large Niltava

17

Đớp ruồi lưng vàng

Ficedula narcissina

Narcissus Flycatcher

18

Đớp ruồi mắt đen

Ficedula tricolor

Slaty-blue Flycatcher

19

Đớp ruồi mày hung

Ficedula solitaris

Rufous-browed Flycatcher

20

Đớp ruồi mày trắng

Ficedula hyperythra

Thicket Flycatcher

21

Đớp ruồi Mugi

Ficedula mugimaki

Mugimaki Flycatcher

22

Đớp ruồi nâu

Muscicapa dauurica

Asian Brown Flycatcher

23

Đớp ruồi nhật bản

Cyanoptila cyanomelana

Blue and white Flycatcher

24

Đớp ruồi trắng

Niltava concreta

White-tailed Niltava

25

Đớp ruồi xám

Muscicapa griseisticta

Grey-streaked Flycatcher

26

Đớp ruồi xanh pigmi

Niltava hodgsoni

Pygmy Blue Flycatcher

27

Đớp ruồi xanh nhạt

Niltava unicolor

Blue Flycatcher

28

Đớp ruồi xanh xám

Muscicapa thalassina

Indian Verditer Flycatcher

29

Đớp ruồi Xibêri

Muscicapa sibirica

Siberian Flycatcher

VI

Họ đuôi cứng

Certhiidae

 

1

Đuôi cứng

Certhia discolor

Brown-throated Treecreeper

VI

Họ đuôi cụt

Pittidae

 

1

Đuôi cụt bụng đỏ

Pitta nympha

Fairy Pitta

2

Đuôi cụt bụng vằn

Pitta elliotii

Elliot's Pitta

3

Đuôi cụt cánh xanh

Pitta moluccensis

Blue-winged Pitta

4

Đuôi cụt đầu đen

Pitta sordida

Hooded Pitta

5

Đuôi cụt đầu đỏ

Pitta cyanea

Blue Pitta

6

Đuôi cụt đầu hung

Pitta oatesi

Fulvous Pitta

7

Đuôi cụt đầu xám

Pitta soror

Blue-backed Pitta

8

Đuôi cụt gáy xanh

Pitta nipalensis

Blue-naped Pitta

9

Đuôi cụt nâu

Pitta phayrei

Phayre's Pitta

 
CNSH - PT

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.