Quản lý, Bảo vệ rừng » Nhận dạng chim

Danh lục Chim Bộ Sẻ.

Theo thông báo của cục Kiểm lâm, kết quả điều tra có 21 loài quan trọng quý hiếm cần đưa vào quản lý bảo vệ được ghi trong Sách đỏ Việt Nam (năm 2000) và các loài nằm trong Công ước Quốc tế về buôn bán động, thực vật hoang dã và các loài cấm, hạn chế buôn bán thuộc Nghị định 48/2002/NĐ-CP. Trong đó có 10 loài mới quý hiếm, cấm và hạn chế săn bắn. Đó là cú mèo Latusơ (Otus spilocephalus), bồng chanh rừng (Alcedo hercules), sả hung (Halcyon coromanda), niệc nâu (Aceros nipalensis), niệc mỏ vằn (Rhyticeros undulatus), mỏ rộng xanh (Psarisomus dalhousiae), khướu mỏ dài (Jabouilleia danjoui), diều ấn Độ (Butastur indicus), ưng ấn Độ (Accipiter trivirgatus), ưng Nhật Bản (Accipiter gularis) và đại bàng Mã Lai (Ictinaetus malayensis). Nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu, tra cứu tên khoa học, xin giới thiệu danh lục Chim như sau;

Danh lục Chim tên Khoa học và tên tiếng Anh  Bộ Sẻ (từ họ Bạc Má đến Họ Chèo Bẻo).

(Đây là bộ có nhiều họ, nhiều loài nên cung cấp thông tin theo họ. Nếu họ có ít loài sẽ gộp chung một danh lục nhiều họ để tiên tra cứu)

STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Tên Tiếng Anh

 

Bộ sẻ

Passeriformes

 

I

Họ Bạc má

Paridae

 

1

Bạc má

Parus major

Great Tit

2

Bạc má bụng vàng

Parus monticolus

Green-backed Tit

3

Bạc má mào

Parus spilonotus

Yellow chenese Tit

5

Bạc má rừng

Sylviparus modestus

Yellow-browed

4

Chim mào vàng

Melanochlora sultanea

Suntan Tit

II

Họ Bạc má
đuôi dài

Aegithalidae

 

1

Bạc má đuôi dài

Agegithalos concinnus

Red-headed Tit

III

Họ Bách thanh

Laniidae

 

1

Bách thanh đầu đen

Lanius schach

Black-headed Shrike

2

Bách thanh đầu hung

Lanius bucephalus

Bull-headed Shrike

3

Bách thanh mày trắng

Lanius cristatus

Brown Shrike

4

Bách thanh nhỏ

Lanius collurioides

Burmese Shrike

5

Bách thanh vằn

Lanius tigrinus

Tiger Shrike

IV

Họ Bách thanh lưng lâu

Pachycephalidae

 

1

Bách thanh lưng lâu

Pachycephala grisola

Mangrove Whistler

V

Họ Chào mào

Pycnonotidae

 

1

Bông lau đít đỏ

Pycnonotus cafer

Red-vented Bulbul

2

Bông lau họng vạch

Pycnonotus finlaysoni

Stripe-throated Bubul

3

Bông lau mày trắng

Pycnonotus goiavier

Yellow-vented Bulbul

4

Bông lau nâu nhỏ

Pycnonotus erythrophthalmus

Lesser Brown Bulbul

5

Bông lau ngực nâu

Pycnonotus xanthorrhous

Anderson's Bulbul

6

Bông lau tai trắng

Pycnonotus aurigaster

White-headed Bubul

7

Bông lau tai vằn

Pycnonotus blanfordi

Blanford's Olive Bubul

8

Bông lau Trung Quốc

Pycnonotus sinensis

Chinese Bulbul

9

Bông lau vàng

Pycnonotus flavescens

Flavescen Bulbul

10

Cành cạch bụng hung

Alophoixus ochraceus

Ochraceous Beared Bulbul

11

Cành cạch đen

Hypsipetes madagascariensis

Black Bulbul

12

Cành cạch lớn

Criniger pallidus

Olivaceus Beared Bulbul

13

Cành cạch Mã Lai

Hypsipetes malaccensis

Green-backed Bulbul

14

Cành cạch nhỏ

Hypsipetes propinquus

Grey-eyed Bulbul

15

Cành cạch núi

Ixos mcclellandii

Mountain Streaked Bulbul

16

Cành cạch xám

Hypsipetes flavalus

Ashy Bulbul

17

Chào mào

Pycnonotus jocosus

Red-whiskered Bulbul

18

Chào mào khoang cổ

Spizixos semitorques

Collared Finchbill

19

Chào mào mỏ lớn

Spizixos canifrons

Crested Finchbill

20

Chào mào vạch

Pycnonotus striatus

Striated Green Bulbul

21

Chào mào vàng đầu đen

Pycnonotus atriceps

Black-headed Bulbul

22

Chào mào vàng mào đen

Pycnonotus melanicterus

Black-crested Bulbul

VI

Họ Chèo bẻo

Dicruridae

 

1

Chèo bẻo

Dicrurus macrocercus

Black Drongo

2

Chèo bẻo bờm

Dicrurus hottentottus

Hair-crested Drongo

3

Chèo bẻo cờ đuôi bằng

Dicrurus remifer

Lesser Racket-tailed Drongo

4

Chèo bẻo cờ đuôi chẻ

Dicrurus paradiseus

Greater Racket-tailed Drongo

5

Chèo bẻo mỏ quạ

Dicrurus annectans

Crow-billed Drongo

6

Chèo bẻo rừng

Dicrurus aeneus

Bronzed Drongo

7

Chèo bẻo xám

Dicrurus leucophaeus

Ashy Drongo

 
CNSH. PT

 

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.