Quản lý, Bảo vệ rừng » Nhận dạng chim

Danh lục Chim từ Bộ Vẹt đến Bộ Yến

Theo thông báo của cục Kiểm lâm, kết quả điều tra có 21 loài quan trọng quý hiếm cần đưa vào quản lý bảo vệ được ghi trong Sách đỏ Việt Nam (năm 2000) và các loài nằm trong Công ước Quốc tế về buôn bán động, thực vật hoang dã và các loài cấm, hạn chế buôn bán thuộc Nghị định 48/2002/NĐ-CP. Trong đó có 10 loài mới quý hiếm, cấm và hạn chế săn bắn. Đó là cú mèo Latusơ (Otus spilocephalus), bồng chanh rừng (Alcedo hercules), sả hung (Halcyon coromanda), niệc nâu (Aceros nipalensis), niệc mỏ vằn (Rhyticeros undulatus), mỏ rộng xanh (Psarisomus dalhousiae), khướu mỏ dài (Jabouilleia danjoui), diều ấn Độ (Butastur indicus), ưng ấn Độ (Accipiter trivirgatus), ưng Nhật Bản (Accipiter gularis) và đại bàng Mã Lai (Ictinaetus malayensis). Nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu, tra cứu tên khoa học, xin giới thiệu danh lục Chim như sau;

Danh lục Chim tên Khoa học và tên tiếng Anh từ Bộ Vẹt đến Bộ Yến

STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Tên Tiếng Anh

A

Psittacỉdae

Bộ vẹt

 

I

Họ vẹt

Psittacỉdae

 

1

Vẹt cổ hồng

Psittacula krameri

Rose-ringed Parakeet

2

Vẹt đầu hồng

Psittacula roseata

Blossom-headed Parakeet

3

Vẹt đầu xám

Psittacula hymalayana

Slaty-headed Parakeet

4

Vẹt đuôi dài

Psittacula longicauda

Long-tailed Parakeet

5

Vẹt đuôi ngắn

Psittinus vernalis

Blue-rumped Parrot

6

Vẹt lùn

Loriculus vernalis

Vernal Hanging Parrot

7

Vẹt má vàng

Loriculus eupatria

Alexandrine Parakeet

8

Vẹt ngực đỏ

Psittacula alexandri

Moutached Parakeet

A

Apodidae

Bộ Yến

 

I

Họ Yến

Apodidae

 

1

Yến cằm trắng

Apus affinis

House Swift

2

Yến cọ

Cypsiurus balasiensis

Asian Palm Swift

3

Yến đuôi cứng bụng trắng

Hirundapus cochinchinensis

White-vented`Spinetailed Swift

4

Yến đuôi cứng hông trắng

Hirundapus caudacutus

White-throated Spinetailed Swift

5

Yến đuôi cứng lớn

Hirundapus gigantea

Brown Spinetailed Swift

6

Yến hông trắng

Apus pacificus

Fork-tailed Swift

7

Yến hông xám

Aerodramus fuciphagus

Edible-nest Swiftlet

8

Yến núi

Aerodramus brevirostris

Himalayan Swiftlet

9

Yến rêu

Aerodramus salangana

Mossy Swiftlet

II

Họ Yến mào

Hemiprocnidae

 

1

Yến mào

Hemiprocne longipennis

Crested Tree Swift

 
CNSH. PT

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.