Quản lý, Bảo vệ rừng » Nhận dạng chim

Danh lục Chim từ Bộ Nuốc đến Bộ Rẽ

Theo thông báo của cục Kiểm lâm, kết quả điều tra có 21 loài quan trọng quý hiếm cần đưa vào quản lý bảo vệ được ghi trong Sách đỏ Việt Nam (năm 2000) và các loài nằm trong Công ước Quốc tế về buôn bán động, thực vật hoang dã và các loài cấm, hạn chế buôn bán thuộc Nghị định 48/2002/NĐ-CP. Trong đó có 10 loài mới quý hiếm, cấm và hạn chế săn bắn. Đó là cú mèo Latusơ (Otus spilocephalus), bồng chanh rừng (Alcedo hercules), sả hung (Halcyon coromanda), niệc nâu (Aceros nipalensis), niệc mỏ vằn (Rhyticeros undulatus), mỏ rộng xanh (Psarisomus dalhousiae), khướu mỏ dài (Jabouilleia danjoui), diều ấn Độ (Butastur indicus), ưng ấn Độ (Accipiter trivirgatus), ưng Nhật Bản (Accipiter gularis) và đại bàng Mã Lai (Ictinaetus malayensis). Nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu, tra cứu tên khoa học, xin giới thiệu danh lục Chim như sau;

Danh lục Chim tên Khoa học và tên tiếng Anh từ Bộ Nuốc đến Bộ Rẽ

STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Tên Tiếng Anh

A

Bộ Nuốc

Trogoniformes

 

I

Họ nuốc

Trogonidae

 

1

Nuốc bụng đỏ

Harpactes erythrocephalus

Red-headed Trogon

2

Nuốc bụng vàng

Harpactes oreskios

Orange-breasted Trogon

3

Nuốc đuôi hồng

Harpactes wardi

Ward's Trogon

B

Bộ rẽ

Charadriiformes

 

I

Họ burin

Burhinidae

 

1

Burin

Burhinus oedicnemus

Stone Curlew

2

Rẽ mỏ to

Esacus recurvitrostris

Great Stone Plover

II

Họ cà kheo

Recurvirostridae

 

1

Cà kheo

Himantopus himantopus

Black-winged Stilt

2

Cà kheo mỏ cong

Recurvirostra avosetta

Pied Avoced

III

Họ rẽ

Scolopacidae

 

1

Choắt bụng trắng

Tringa ochropus

Green Sandpiper

2

Choắt bụng xám

Tringa glareola

Wood Sandpiper

3

Choắt chân đỏ

Tringa erythropus

Spotted Redshank

4

Choắt chân màng bé

Xenus(Tringa) cinereus

Terek Sandpiper

5

Choắt chân màng lớn

Limnodromus semipalmatus

Asiatic Dowitcher

6

Choắt đốm đen

Tringa stagnatilis

Marsh Sandpiper

7

Choắt lớn

Tringa nebularia

Common Greenshank

8

Choắt lớn mỏ vàng

Tringa guttifer

Spotted Greenshank

9

Choắt lùn đuôi xám

Heteroscelus brevipes

Grey-tailed Tattler

10

Choắt mỏ cong bé

Numenius phaeopus

Whimbrel

11

Choắt mỏ cong họng nâu

Numenius madagascariensis

Far Eastern Curlew

12

Choắt mỏ cong lớn

Numenius arquata

Western Curlew

13

Choắt mỏ thẳng đuôi đen

Limosa limosa

Black-tailed Godwit

14

Choắt mỏ thẳng đuôi vằn

Limosa lapponica

Bar-tailed Godwit

15

Choắt nâu

Tringa totanus

Common Redshank

16

Choắt nhỏ

Actitis(Tringa) hypoleucos

Common Sandpiper

17

Dẽ cổ đỏ

Phalaropus lobatus

 

18

Dẽ giun Swinhoe

Gallinago megala

 

19

Dẽ mỏ thìa

Eurynorhynchus pygmeus

 

20

Rẽ bụng nâu

Calidris ferruginea

Curlew Sandpiper

21

Rẽ cổ hung

Calidris ruficollis

Rufous-necked Stint

22

Rẽ cổ xám

Calidris alba

Sanderling

23

Rẽ đuôi nhọn

Calidris acuminata

Sharp-tailed Sandpiper

24

Rẽ gà , Nhát bà

Scolopax rusticola

Eurasian Woodcock

25

Rẽ giun

Gallinago gallinago

Common Snipe

26

Rẽ giun Á châu

Gallinago stenura

Pintail Snipe

27

Rẽ giun lớn

Gallinago nemoricola

Wood Snipe

28

Rẽ giun nhỏ

Limnocryptes minima

Jack Snipe

29

Rẽ khoang

Arenaria interpres

Ruddy Turnstone

30

Rẽ lớn

Philomachus pugnax

Ruff

31

Rẽ lớn ngực đốm

Calidris tenuirostris

Great Knot

32

Rẽ Lưng đen

Calidris temminckii

Temminck's Stint

33

Rẽ lưng nâu

Calidris canutus

Red Knot

34

Rẽ mỏ rộng

Limicola falcinellus

Broad-billed Sandpiper

35

Rẽ ngón dài

Calidris subminuta

Long-toed Stint

36

Rẽ nhỏ

Calidris minuta

Little Stint

37

Rẽ trán trắng

Calidris alpina

Dunlin

IV

Họ choi choi

Charadriidae

 

1

Choi Á châu

Charadrius leschenaultii

Eastern Sand Plover

2

Choi choi khoang cổ

Charadrius alexandrinus

Kentish Plover

3

Choi choi lớn

Charadrius placidus

Long-billed Ringed Plover

4

Choi choi lưng đen

Charadrius peronii

Malaysian Sand Plover

5

Choi choi lưng hung

Charadrius leschenaultii

Greater Sand Plover

6

Choi choi mông cổ

Charadrius mongolus

Lesser Sand Plover

7

Choi choi nhỏ

Charadrius dubius

Little Ringed Plover

8

Choi choi vàng

Pluvialis fulva

Pacific Golden Plover

9

Choi choi xám

Pluvialis squatarola

Grey Plover

10

Te cựa

Vanellus duvaucellii

River Lapwing

11

Te mào

Vanellus vanellus

Northern Lapwing

12

Te vàng

Vanellus cinereus

Grey-headed Lapwing

13

Te vặt

Vanellus indicus

Red-wattled Lapwing

V

Họ dô nách

Glareolidae

 

1

Dô nách nâu (Óc cau)

Glareola mandivarus

Eastern Collared Pratincole

2

Dô nách xám

Glareola lactea

Little Pratincole

VI

Họ gà lôi nước

Jacanidae

 

1

Gà lôi nước

Hydrophasianus chirurgus

Pheasant-tailed Jacana

2

Gà lôi nước Ấn Độ

Metopidius indicus

Bronze-winged Jacana

VII

Họ mòng bể

Laridae

 

1

Mòng bể

Larus ridibundus

Black-headed Gull

2

Mòng bể chân vàng

Larus argentatus

Herring Gull

3

Mòng bể đầu đen lớn

Larus ichthyaetus

Great Black-headed Gull

4

Mòng bể đầu nâu

Larus brunnicephatus

Indian Black-headed Gull

5

Mòng bể đầu trắng

Larus canus

Mew Gull

6

Mòng bể đuôi đen

Larus crassirostris

Japanese Gull

7

Mòng bể mỏ ngắn

Larus saundersi

Saunders's Gull

8

Mòng bể relic

Larus relictus

Relict Gull

9

Nhàn

Sterna hirundo

Common Tern

10

Nhàn bụng đen

Sterna melanogaster

Black-bellied Tern

11

Nhàn Caxpia

Hydroprogne caspia

Caspian Tern

12

Nhàn chân đen

Gelochelidon nilotica

Gull-billed Tern

13

Nhàn đầu xám

Anous stolidus

Common Noddy

14

Nhàn đen

Chlidonias hybrida

Whiskered Tern

15

Nhàn hồng

Sterna dougallii

Roseate Tern

16

Nhàn lưng đen

Sterna anaethetus

Bridled Tern

17

Nhàn mào

Thalasseus bergii

Greater Crested Tern

18

Nhàn nâu

Sterna fuscata

Sooty Tern

19

Nhàn nhỏ

Sterna albifrons

Little Tern

20

Nhàn trắng

Gygis alba

White Tern

21

Nhàn xám

Chlidonias leucopterus

White-winged BlackTern

22

Nhàn Xumatra

Sterna sumatrana

Black-naped Tern

VIII

Họ nhát hoa

Rostratulidae

 

1

Nhát hoa

Rostratula benghalensis

Painted-snipe

IX

Họ xúc cá

Rynchopidae

 

1

Xúc cá

Rynchops albicollis

Indian Skimmer

 
CN.Sinh hoc - PT.

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.