Tóm tắt quy định pháp luật về hồ sơ lâm sản trong khâu lưu thông bằng tờ rơi

Chi cục Kiểm lâm là đơn vị hành chính  thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng và bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh An Giang.

Văn bản thực thi pháp luật nhiều cho cả việc quản lý động vật hoang dã và thực vật rừng. Bên cạnh là thường được bổ sung cho phù hợp theo từng thời điểm. Mặt khác, về năng lực, trình độ nghiệp vụ của lực lượng Kiểm lâm cũng có hạn chế nhất định. Vì vậy, để giúp Kiểm lâm viên cơ sở áp dụng các văn bản pháp luật đúng, đủ, chính xác, kịp thời trong quản lý lâm sản được thể hiện đầy đủ qua biểu rút gọn dưới đây.

Đây là sáng kiến cải tiến của anh Phan Thanh Xuân, Phó Trưởng phòng Thanh tra- Pháp chế của Chi cục Kiểm lâm AG, đã được Hội đồng xét duyệt khen thưởng Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

 

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.