Hội nghị triển khai đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh An Giang năm 2017

Ngày 16 tháng 11 năm 2017, tại văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị Công bố, triển khai đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh An Giang và Nghị định số 147/ND-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tham dự Hội nghị có đại diện 08 đơn vị sử dụng DVMTR, Báo, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh An Giang, lực lượng Kiểm lâm và ông Lữ Cẩm Khường Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang Chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã triển khai Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2016 Quyết định Phê duyệt Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh An Giang và  Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Với chính sách chi trả DVMTR của tỉnh An Giang sẽ góp phần nâng cao nhận thức về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của các chủ rừng và hộ nhận khoán rừng phòng hộ đầu nguồn trên vùng đồi núi. Đặc biệt, chính sách này đã góp phần tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho người nhận khoán rừng. Qua đó, gắn được trách nhiệm và lợi ích của bên hưởng lợi và bên sử dụng, cùng có trách nhiệm ngăn chặn hành vi xâm hại tài nguyên rừng, bảo vệ được diện tích rừng hiện có, rừng được phục hồi làm tăng khả năng phòng hộ, đảm bảo cân bằng sinh thái, giảm thiểu biến đổi khí hậu, hạn chế cháy rừng.

Thực hiện chính sách chi trả DVMTR không những tạo nguồn tài chính góp phần đầu tư trực tiếp vào việc bảo vệ và phát triển rừng, giảm gánh nặng ngân sách cho Nhà nước, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa nghề rừng mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc phát triển tài nguyên rừng, cải thiện môi trường sống, hạn chế các hành vi gây tổn hại đến rừng, góp phần nâng cao chất lượng DVMTR.

Các thành viên tham dự Hội nghị đều thống nhất thực hiện chính sách chi trả DVMTR./.

 

Bành Thanh Hùng

Trưởng phòng Quản lý, Bảo vệ rùng và bảo tồn thiên nhiên.

 

 

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.