Quản lý rừng bằng công nghệ số

Ngày 11 tháng 12 năm 2017, tại văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đã khai mạc lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý rừng. Thời gian từ ngày 11/12/2017 đến ngày 22/12/2017. Tham dự khai mạc có 40 học viên của tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang và An Giang, là những cán bộ chuyên môn Kiểm lâm và các chủ rừng. Ban Quản lý Dự án FORMIS II trực tiếp hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Hệ thống theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo công nghệ số là do Dự án Phát triển hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp xây dựng, bao gồm các dữ liệu diễn biến về trồng rừng, chăm sóc rừng, khai thác rừng, cháy rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chỉnh sửa dữ liệu …. Hệ thống cho phép khi có bất kỳ diễn biến nào thì kiểm lâm địa bàn có thể thu nhập dữ liệu, cập nhật diễn biến trạng thái theo lô rừng của từng chủ rừng theo hệ thống chỉ tiêu của Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016 và đồng bộ lên hệ thống dữ liệu trung tâm máy chủ đặt tại Tổng cục Lâm nghiệp.

Cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trung tâm được lưu trữ dữ liệu điều tra, kiểm kê rừng và theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Qua hệ thống, các Hạt kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm và Cục Kiểm lâm có thể kết xuất báo cáo cho các cấp xã, huyện, tỉnh và toàn quốc nhanh chóng. Hệ thống phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp sẽ là một công cụ kỹ thuật hỗ trợ, ngành Lâm nghiệp phục vụ công tác chỉ đạo điều hành thường xuyên./.

Thsy. Bành Lê Quốc An

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.