Huyện Thoại Sơn - bước vào cấp cháy V, cấp cực kỳ nguy hiểm

 

Rừng phòng hộ và đặc dụng trên địa bàn huyện Thoại Sơn bước vào cấp cháy V, cấp cực kỳ nguy hiểm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.