Huyện Tri Tôn - bước vào cấp cháy V, cấp cực kỳ nguy hiểm

Rừng phòng hộ và những khu rừng đặc dụng trên địa bàn huyện Tri Tôn bước vào cấp cháy V, cấp cực kỳ nguy hiểm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.