Huyện Tịnh Biên - bước vào cấp cháy V, cấp cực kỳ nguy hiểm

Huyện Tịnh Biên đã có nhiều khu vực bước và cấp cháy V,  cấp cháy cực kỳ nguy hiểm như Núi Phú Cường, cụm núi đất...

 

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.