Cảnh báo cháy rừng

An GiangChâu Đốc Tịnh Biên Tri Tôn Thoại Sơn

QUYẾT ĐỊNH số: 302/QĐ-UBND ngày 23  tháng 01  năm 2017 của UBND tỉnh An Giang Kiện toàn Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020, gồm các thành viên sau; Điện thoại 
1. Ông Lâm Quang Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo; 0913.192.666
2. Ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban, Thường trực 0908.550.955
3. Ông Phạm Thành Nghĩa, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban; 0913.738.857
4. Ông Lữ Cẩm Khường, Phó Giám đốc; 0913935511
5. Ông Lê Văn Phước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên; 0918.213.333
6. Ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;  
7. Ông  Nguyễn Điền Tân, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên; 0913.191.507
8. Ông Nguyễn Ngọc Vệ, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Ủy viên;  0918.349.667
9. Ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên;  
10. Ông Phạm Thế Triều, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên; 0947.234.794
11. Ông Phạm Văn Giồng, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Ủy viên;  
12. Ông Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên;
0913.243.999
13. Ông Nguyễn Tấn Bửu, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh - Ủy viên;  
14. Ông Trần Quốc Thanh, Trưởng Ban Dân tộc - Ủy viên;   
15. Ông Nguyễn Ngọc Nhơn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình An Giang - Ủy viên; 0913.783.378
16. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Tổng biên tập Báo An Giang - Ủy viên;  0918.487.063
17. Ông Đoàn Minh Triết, Phó Giám đốc Sở Công Thương - Ủy viên;  0915.877.743
18. Ông Trần Phú Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên; 0918.038.283
19. Ông Đỗ Minh Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn- Ủy viên; 0918.665.538
20. Ông Dương Ngọc Lắm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn - Ủy viên; 0913.738.941
21.Ông Đinh Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc - Ủy viên. 0983.868.462
22. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên - Ủy viên. 0907.430.919

 

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.