Thủ tục hành chính » Trong lâm nghiệp

Quy trình thủ tục năm 2022

1. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư 

2. Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

3. Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh 

4. Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES 

5. Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc UBND tỉnh quản lý 

6. Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng phòng hộ thuộc UBND tỉnh quản lý 

7. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác  

8. Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh 

9. Quyết định phê duyệt chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập 

10. Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) 

11. Phê duyệt Phương án Quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức 

12. Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

13. Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên 

14. Thủ tục Xác nhận bảng kê lâm sản 

15. Thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ 

16. Thủ tục Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu cấp tỉnh 

17. Thủ tục Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu cấp huyện 

Bành Lê Quốc An

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.