Văn bản pháp luật » Quyết định

Quyết định và công văn về lĩnh vực Website

STT Tên văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Chế độ nhuận bút phục vụ trang thông tin Website trên mạng Internet 1955/SNN-KHTC 14/12/2010
2

Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng trang thông tin điện tử

2132/BTTTT-VNCERT

18/7/2011
3 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút , thù lao đối với tác phẩm được đăng lên Cổng thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh AG 64/2017/QĐ-UBND 25/9/2017
4 Thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử CCKL AG 24/QĐ-CCKL 03/04/2020

 

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.