Văn bản pháp luật » Quyết định

Quyết định và công văn về lĩnh vực Website

STT Tên văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Chế độ nhuận bút phục vụ trang thông tin Website trên mạng Internet 1955/SNN-KHTC 14/12/2010
2

Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng trang thông tin điện tử

2132/BTTTT-VNCERT

18/7/2011
3 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút , thù lao đối với tác phẩm được đăng lên Cổng thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh AG 64/2017/QĐ-UBND 25/9/2017
4 Thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử CCKL AG 24/QĐ-CCKL 03/04/2020

 

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.