Ban chỉ huy chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững kiểm tra công tác PCCCR khu vực phường Núi Sam thành phố Châu Đốc

Thực hiện kế hoạch số 109/KH-BCH ngày 01/02/2021 của Ban chỉ huy chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố Châu Đốc về việc kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2021.

Hiện nay khu vực rừng trên địa bàn thành phố Châu Đốc đang ở mức báo động cháy rừng cấp 2 (cấp trung bình) cấp có khả năng cháy. Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Châu ĐốC trong thời gian tới. Vào lúc 08 giờ, ngày 23 tháng 02 năm 2021 Ban chỉ huy chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố Châu Đốc gồm: Văn phòng UBND thành phố Châu Đốc, Phòng Kinh tế, Công an, Quân sự, Hạt Kiểm lâm liên huyện Tịnh Biên – Châu Đốc và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy rừng khu vực phường Núi Sam thuộc Trạm quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Phú Cường – Núi Sam quản lý.

Nội dung kiểm tra đợt này chủ yếu việc chấp hành của chủ rừng về đảm bảo an toàn công tác phòng cháy chữa cháy rừng khu vực rừng mình quản lý cụ thể: Xây dựng Phương án phòng cháy và chữa cháy rừng theo mẫu 02 phụ lục III kèm theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp được quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 45; Kiểm tra khả năng hoạt động các dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy và lực lượng hợp đồng bảo vệ rừng.

Qua kiểm tra cho thấy chủ rừng chấp hành tốt các quy định của nhà nước về đảm bảo an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng cụ thể: bố trí phương tiện, dụng cụ và lực lượng hợp đồng bảo vệ rừng đúng theo phương án đã được xây dựng; các phương tiện, dụng cụ trang bị đầy đủ và đảm bảo hoạt động tốt.

ChauSiNa

Tin khác

  1. Kiểm tra trực PCCR và thăm hỏi các đơn vị trong và ngoài đơn vị (22-02-2021)
  2. Phó Chủ tích UBND tỉnh Trần Anh Thư kiểm tra công tác Phòng cháy chữa cháy rừng và thăm hỏi lực lượng Kiểm lâm địa bàn (19-02-2021)
  3. Hội nghị triển khai kế hoạch bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, cháy nổ và chống chặt phá rừng năm 2021 tổ chức tại Huyện Tịnh Biên (19-02-2021)
  4. Hội nghị triển khai kế hoạch bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, cháy nổ và chống chặt phá rừng năm 2021 tổ chức tại Huyện Tri Tôn (19-02-2021)
  5. Lễ ra quân trồng cây lâm nghiệp phân tán tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (05-11-2020)
  6. Tập huấn hướng dẫn sử dụng Flycam phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng tỉnh An Giang năm 2020 (05-11-2020)
  7. Hành trình tìm kiếm loài thảo dược mới với Đoàn thầy cô Đại học Tây Đô (Phần 1) (19-05-2020)
  8. Đoàn khảo sát kiểm tra PCCR tại Lâm trường tỉnh đội, rừng tràm Tân Tuyến, rừng tràm Bình Minh (19-03-2020)
  9. Thực hiện trở lại thủ tục xác nhận bảng kê lâm sản (17-03-2020)
  10. An Giang, chủ động phòng và chữa cháy rừng (20-02-2020)

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.