Văn bản pháp luật » Nghị định

Nghị định về lĩnh vực Website

STT Tên văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tn điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 43/2011/NĐ-CP 13-06-2011

 

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.