Văn bản pháp luật » Nghị định

Nghị định về lĩnh vực lương công chức, viên chức - Hành chính tổng hợp

STT Số ký hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về
1 204/2004/NĐ-CP Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Chính phủ 14-12-2004 Sau 15 ngày đăng công báo
2 76/2009/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Điều của NĐ 204 của Chính phủ Chính phủ 15-09-2009 01-11-2009
3 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ Chính phủ 15-04-2012 01-06-2012

 

 

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.