Văn bản pháp luật » Nghị định

Nghị định về lĩnh vực Lao động, công chức, viên chức, tổ chức bộ máy- Hành chính tổng hợp

STT Số ký hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về
1 24/2010/NĐ-CP Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Chính Phủ 15-03-2010 05-01-2010
2 29/2012/NĐ-CP Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Chính Phủ 12-04-2012 01-06-2012
3 161/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập Chính Phủ 29-11-2018 15-01-2019
4 108/2014/NĐ-CP Nghị định về chính sách tinh giản biên chế Chính Phủ 20-11-2014 10-01-2015
5 Số: 113/2018/NĐ-CP
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Chính Phủ 31-08-2018 15-10-2018
6 46/2010/NĐ-CP Nghị định  của Chính phủ Quy định về thủ tục nghỉ hưu đối với công chức  Chính Phủ  27/04/2010 07-01-2010
7 01/2019/NĐ-CP Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng Chính Phủ 01-01-2019 15-02-2019

 

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.