Bảo tồn thiên nhiên » Khu BVCQRT Trà Sư

Danh mục loài thủy sinh

 

Danh lục

Tên khoa học

Ngành

Bộ

Họ

1

Rong đuôi chồn

Ceratophyllum demersum L.1753

Magnoliophyta

Nymphaeales

Ceratophyllaceae

2

Rong đuôi chó 2 hạt

Myriophyllum dicoccum Tard..

Magnoliophyta

Saxifragales

Haloragaceae

3

Rong đuôi chó 4 tiểu nhụy

Myriophyllum tetrandrum Roxb..

Magnoliophyta

Saxifragales

Haloragaceae

4

Nhĩ cán vàng

Utricularia aurea Lour..

Magnoliophyta

Lamiales

Lentibulariaceae

5

Nhĩ cán tím

U. gibba L. subsp. exoleta (R.Br.) P. Tayl..

Magnoliophyta

Lamiales

Lentibulariaceae

6

Thủy nữ ấn

Nymphoides indicum (L.) 0. Ktze..

Magnoliophyta

Asterales

Menyanthaceae

7

Sen

Nelumbo nucifera Gaertn..

Magnoliophyta

Proteales

Nelumbonaceae

8

Súng trắng

Nyniphaea pubescens Willd. L..

Magnoliophyta

Nymphaeales

Nymphaeaceae

9

Súng chỉ

N. tetragona George. Co.

Magnoliophyta

Nymphaeales

Nymphaeaceae

10

Súng lam

 Nymphaea nouchali

Magnoliophyta

Nymphaeales

Nymphaeaceae

11

Bèo cái

Pistia stratiotes L..

Magnoliophyta

Alismatales

Araceae

12

Thia thia

Hygroryza aristata (Retz.) Nees ex W. & Am..

Magnoliophyta

Poales

Poaceae

13

Lục bình (bèo tây)

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.

Magnoliophyta

Liliales

Pontederiaceae

Bành Thanh Hùng - Đinh Thị Mỹ Lan

Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên.

Thực hiện điều tra năm 2014.

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.