Bảo tồn thiên nhiên » Khu BVCQRT Trà Sư

Danh mục loài bò sát

 

Danh lục

Tên khoa học

Ngành

Bộ

Họ

1

Thạch sùng đuôi sần

Hemidactylus

Chordata

Squamata 

Gekkonidae

2

Thạch sùng đuôi dẹt

H. garnoti

Chordata

Squamata 

Gekkonidae

3

Thằn lằn bóng

Mabuya sp.

Chordata

Squamata 

Scincidae

4

Rắn mống

Xenopeltis unicolor

Chordata

Squamata 

Xenopeltidae

5

Trăn đất

Python molurus bivitattus

Chordata

Squamata 

Pythonidae

6

Rắn nước

Xenochrophis piscator

Chordata

Squamata 

Colubridae

7

Rắn hoa cỏ nhỏ

Rhabdophis subminia

Chordata

Squamata 

Colubridae

8

Rắn sọc dưa

Elaphe radiata

Chordata

Squamata 

Colubridae

9

Rắn roi

Ahaetulla nasuta

Chordata

Squamata 

Colubridae

10

Rắn lai

Homalopsis buccata

Chordata

Squamata 

Colubridae

11

Rắn bồng chì

Enhydris plumbea

Chordata

Squamata 

Colubridae

12

Rắn bông

Enhydris innominata

Chordata

Squamata 

Colubridae

13

Rắn bông súng

Enhydris enhydris

Chordata

Squamata 

Colubridae

14

Rắn râu

Erpeton tentaculatum

Chordata

Squamata 

Colubridae

15

Rắn cạp nong

Bungarus fasciatus

Chordata

Squamata 

Elapidae

16

Rắn hổ mang

Naja Naja

Chordata

Squamata 

Elapidae

17

Rùa hộp lưng đen

Cuora emboinnsis

Chordata

Testudinata 

Emydidae

18

Rùa Ba Gờ

Damonia subtrijuga

Chordata

Testudinata 

Emydidae

19

Cua đinh

Amyda cartinaginea

Chordata

Testudines

Trionychidae

20

Cóc nhà

Bufo melanostictus

Chordata

Anura

Bufonidae

21

Ếch đồng

Rana rugulosa

Chordata

Anura

Ranidae

22

Nhái

Rana limnocharis

Chordata

Anura

Hylidae

23

Chàng hiu

Rana erythraea

Chordata

Anura

Ranidae

24

Cóc nước sần

Ooedozyga lima

Chordata

Caudata

Salamandridae

Bành Thanh Hùng - Đinh Thị Mỹ Lan

Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên.

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.