Bảo tồn thiên nhiên » Khu BVCQRT Trà Sư

Danh mục Bướm

 

Danh lục

Tên khoa học

Ngành

Bộ

Họ

1

Bướm phượng đen ba mảnh trắng

Papilio helenus (Linnaeus)

Arthropoda

Lepidoptera

Papilionidae

2

Bướm phượng cánh chim ánh liền

Troides helena (Linnaeus)

Arthropoda

Lepidoptera

Papilionidae

3

Bướm phượng đen bốn mảnh trắng

Papilio nephelus (Boisduval)

Arthropoda

Lepidoptera

 Papilionidae

4

Bướm xanh đuôi chim

Graphium agamemnon (Linnaeus)

Arthropoda

 Lepidoptera

Papilionidae

5

Bướm phượng lớn

Papilio memnon ( Linnaeus)

Arthropoda

Lepidoptera

Papilionidae

6

Bướm hổ đốm trắng

Parantica aglea (Stoll)

Arthropoda

Lepidoptera

Danaidae

7

Bướm khế

Attacus Atlas Linnaeus 1758

Arthropoda

Lepidoptera

Saturniidae

Bành Thanh Hùng.

TP. Quản lý Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên

Thực hiện điều tra năm 2014.

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.