Họp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm An Giang

Ngày 12/9/2013 tại Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã diễn ra buổi họp mở rộng định kỳ quý III Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm, dưới sự chủ trì của đồng chí Bành Thanh Hùng - Chủ tịch công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm.

Đến dự buổi họp có các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn các bộ phận và CBCC-VC của Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên.

 Buổi họp  đã thông qua dự thảo Báo cáo công tác công đoàn 9 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ 03 tháng còn lại năm 2013 của Ban chấp hành và UB Kiểm tra CĐCS, tập trung vào công tác tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; Chú trọng phát triển đoàn viên; Tăng cường công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm tra.

Buổi họp cũng đã đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua chương trình hành động quan trọng của Công đoàn Công đoàn cơ sở Chi cục Kiẻm lâm An Giang gồm:

- Tổ chức tốt 03 ngày lễ lớn như ngày 4/10 ngày Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, ngày 20/10 ngày Phụ nữ Việt Nam và ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28/11;

- Hoàn thành 20% chỉ tiêu còn lại của Nghị Quyết Hội nghị CBCC năm 2013 và các chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2013;

- Kết thúc xuống giống mô hình trồng cây Sa Nhân xen dưới tán rừng;

- Thực hiện tốt công tác xét khen thưởng cuối năm đúng người, đúng việc;

- Chuẩn bị Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2013 và chuẩn bị phối hợp với phòng Tổng hợp tổ chức Hội nghị CBCC năm 2014;

Đồng chí Bành Thanh Hùng - Chủ tịch công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm phát biểu chỉ đạo với những kết quả đạt được trong 9 tháng qua, Công đoàn các bộ phận đã có nhiều nổ lực và chính vì vậy đòi hỏi cần tiếp tục phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên và người lao động các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cùng vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi Nghị Quyết Hội nghị CBCC năm 2013 và chương trình hành động đề ra, góp phần cùng hệ thống hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Công đoàn đạt tiêu chí vững mạnh xuất sắc./.

Quốc An

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.