Trạm Kiểm lâm Trà Sư được công nhận đạt chuẩn văn hóa

Những năm qua, Trạm Kiểm lâm Trà Sư nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan văn hoá, đặc biệt là tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy các phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác và học tập, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tiếp tục có bước phát triển mới đi vào các nội dung cụ thể hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đơn vị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCC, VC và người LĐ.

Phong trào “Người tốt, việc tốt”, có sự kết hợp hài hòa với phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng từ hộ gia đình, từ đó nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho CBCC, VC và người LĐ, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, bền vững.

CBCC, VC và người LĐ của Trạm tuy ở vùng sâu vùng xa, mặt bằng kinh tế - xã hội còn thấp kém, các điều kiện về cơ sở vật chất cho hoạt động văn hoá, vui chơi giải trí còn hạn chế và thiếu thốn là những rào cản đối với hoạt động văn hoá nhưng đã có nhiều phấn đấu tích cực, khắc phục khó khăn để cùng xây dựng đơn vị có nếp sống văn minh, xanh, sạch, đẹp được duy trì có hiệu quả, đã góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh và giáo dục chính trị tư tư tưởng, tác động tích cực và cổ vũ các phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo trong CBCC, VC và người LĐ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ngày 20/5/2015, Trạm Kiểm lâm Trà Sư vinh hạnh được UBND huyện Tịnh Biên công nhận lại danh hiệu Đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên cơ sở Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 về việc Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Đến tham dự buổi lễ công nhận, có sự góp mặt của ông Nguyễn Công Trường, Trưởng phòng Văn hóa, phó ban thường trực Ban chỉ đạo phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Tịnh Biên; ông Trần Thanh Hoàng, chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Tịnh Biên thành viên Ban chỉ đạo; ông Nguyễn Văn Cuộc, PCT UBMTTQ, Phó chánh văn phòng thường trực cùng các thành viên là Ban chỉ đạo của xã và cùng toàn thể CBCC, VC và người LĐ. Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Văn Cuộc đã trao quyết định công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá năm 2014 cho Trạm Kiểm lâm Trà Sư, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của Trạm Kiểm lâm Trà Sư trong thời gian vừa qua. Nhiệm vụ bảo vệ rừng và bảo tồn hệ sinh thái rừng tràm ngập nước những năm tiếp theo còn nhiều khó khăn, Đồng chí yêu cầu Trạm Kiểm lâm Trà Sư tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, đặc biệt là thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tham gia có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao do huyện phát động, ứng xử văn minh trong giao tiếp, gương mẫu thực hiện trách nhiệm và gắn kết với cộng đồng dân cư.
 
Thay mặt tập thể cơ quan và cán bộ Trạm Kiểm lâm Trà Sư, ông Phạm Tuân Chủ tịch Công đoàn bộ phận, phó trưởng trạm Trạm Kiểm lâm Trà Sư cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo huyện, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện và hứa đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm giữ vững danh hiệu cơ quan đơn vi đạt chuẩn văn hoá trong những năm tiếp theo./.

Đổ Diễm Trinh, Trạm Kiểm lâm Trà Sư

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.