An Giang, tổ chức kỹ niêm 40 năm thành lập Kiểm lâm Việt Nam

Ngày 21/5/2013, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm Việt Nam. Là tỉnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp khoảng 18.500 ha, chiếm khoảng 5% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Đặc biệt, có khu bảo tồn cảnh quan rùng tràm Trà Sư, được coi là khu sinh cảnh đẹp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi còn nhiều loài động vật, thực vật có trong sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Để giữ gìn và phát huy các giá trị to lớn của rừng, trong mọi thời kỳ công tác quản lý, bảo vệ rừng luông được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm. Kiểm lâm An Giang đã trải qua nhiều giai đoạn xây dựng và phát triển đến ngày nay. Và trong mọi thời kỳ Kiểm lâm An Giang luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không chỉ làm nhiệm vụ thực thi pháp luật Bảo vệ rừng mà Kiểm lâm An Giang còn đảm nhận nhiệm vụ khôi phục lại rừng phòng hộ trên các đồi núi, trồng cây phân tán chắn sóng, bảo vệ kênh đê, cho nên hoạt động tuyên truyền bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động với nhiều hình thức khác nhau, đồng thời phối kết hợp chặt chẻ với báo, Đài phát thanh và truyền hình An Giang để tạo nên sắc thái tuyên truyền đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa bảo vệ rừng đi đôi với việc hoàn thiện bộ máy hoạt động của đơn vị. Phối hợp chặt chẻ với Chính quyền với các lực lượng Công An, Quân Đội các huyện, xã thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng thực hiện phương án bảo vệ và PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ. Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng tại gốc. Tuần tra kiểm soát đấu tranh, ngăn chặn các hành vi, vi phạm lâm luật.


Những năm qua, CBCC, VC lực lương Kiểm lâm An Giang đã có 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về Lâm nghiệp và nhiều ứng dụng tiến bộ khoa học vào công tác bảo vệ rung như: Xây dựng Bản đồ số hóa trong công tác chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng ; Thực hiện tốt văn phòng điện tử ; 100% CBCC, VC quản lý đều thực hiện E Mail trong công việc; những cải tiến đối với máy chữa cháy rừng trở thành gọn, nhẹ phù hợp với tác nghiệp chữa cháy rừng đồi núi mang lại hiệu quả thiết thực ... Với những thành tích suất sắc, Kiểm lâm An Giang đã nhận được Đảng, Nhà nước tặng 02 Huân chương lao động hạng ba cho tập thể Chi cục Kiểm lâm và Chính phủ tặng 01 bằng khen cho cá nhân, cùng với các bộ ngành và tỉnh đã tang nhiều bằng khen cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.


Để phát huy những thành quả đã được trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong giai đoạn mới, đòi hỏi lực lương Kiểm lâm An Giang tiếp tục phát huy nội lực, đoàn kết chặt chẻ, phối hợp bền vững với các lực lượng vì sự tồn tại và phát triển của rừng để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, là cơ quan nòng cốt trong việc tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, và phát triển rừng; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào trồng cây phân tán chắn song bảo vệ đê tiến tới đạt độ che phủ 25%; tăng cường khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, người dân nhận khoán đất rừng chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng đúng mục đích. Đặc biệt là đầu tư nghiên cứu những hoạt động bảo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững./.


BÀNH THANH HÙNG

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.