Đại hội Công đoàn bộ phận Đội Kiêm lâm cơ động và PCCCR

Ngày 20/7/2012, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng đã tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận lần thứ III nhiệm kì 2012 – 2015 đã diễn ra thành công với sự tham gia đầy đủ các công đoàn viên của Đội.

Dự đại hội có Trần Phú Hòa - Bí thư đảng ủy, Ông Bành Thanh Hùng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Ông Nguyễn Bá Vận Hành – Chủ tịch Công đoàn bộ phận Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên, Ông Nguyễn Văn Hoàng – Phó Chủ tịch Công đoàn Hạt Kiểm lâm Tri Tôn, Ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn Trạm Kiểm lâm Trà Sư, Ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Chủ tịch Công đoàn văn phòng Chi cục Kiểm lâm.

Đại hội Công đoàn Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR lần thứ III nhằm đánh giá thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ II nhiệm kì 2009 – 2012, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kì 2012 – 2015 và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kì mới.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kì 2009 – 2012 và phương hướng công tác nhiệm kì 2012 – 2015; báo cáo góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Báo cáo đều khẳng định Công đoàn trong nhiệm vừa qua đã hoàn thành nhiệm vụ. Công tác chính trị, tư tưởng được giữ vững. Lãnh đạo và công đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của Đội trong giai đoạn phát triển mới.

Tù thực tiễn hoạt động, báo cáo cũng đã nêu lên một số hạn chế trong nhiệm kì qua: công đoàn thể hiện sự phối hợp với chính quyền trong công tác chuyên môn chưa cao; công đoàn chưa chủ động và kịp thời đề đạt ý kiến với cấp uỷ về xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn; chưa tham mưu công tác đánh giá thi đua khen thưởng của một số công đoàn bộ phận.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kì III đã xác định phương châm hành động: “Tiếp tục kế thừa, ổn định, dân chủ, đổi mới và phat triển”. Với tinh thần đó, Công đoàn đọi Kiểm lâm cơ động tiếp tục phát động, tổ chức các phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả nhằm vận động cán bộ công chức, công nhân viên chức lao động nêu cao ý chí tiến công, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chính trị của đơn vị ; Xây dựng đội ngũ công nhân viên chức Đội lớn mạnh ngang tầm với yêu cầu giai đoạn mới; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ CNVC; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm và Nghị quyết của Công đoàn bộ phận Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR. Công đoàn bộ phận Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR đổi mới với 03 cuộc vận động xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2013 – 2015. Đó là :

1) Vận động Cán bộ công chức, VC tập trung nâng cao Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả trong công việc, tạo bước đột phá trong hoạt động thực thi pháp luật về Bao vệ và phát triển rừng.
2) Vận động Cán bộ công chức, VC nâng cao nhận thức, đổi mới phong cách làm việc, tạo ra những sản phẩm đặc trưng của Đội.
3) Vận động đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, Chính quyền và Chi Ủy vững mạnh.
Trên cơ sở 03 cuộc vận động tổ chức các phong trào thi đua.
a) Phát động và tổ chức phong trào thi đua tham gia chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.
b) Thi đua: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
c) Phát động và tổ chức phong trào thi đua phối hợp chặt chẻ với các Hạt thực hiện tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc.
d) Hàng năm, các đoàn viên công đoàn phải biết nhận dạng ít nhất 10 loài cây rừng, biết điều kiện sinh sống 10 loài chim phổ biến.

Phát biểu tại đại hội, Ông Trần Phú Hòa - Bí thư Đảng ủy chúc mừng và biểu dương những thành tích đã đạt được của tổ chức công đoàn, đánh giá cao kết quả hoạt động của BCH Công đoàn Đội đã vận động CBCC thực hiện thắng lợi nhiêm vụ xuyên suốt nhiệm kỳ và Ông Bành Thanh Hùng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã chỉ ra những sản phẩm đặc trưng trong nhiệm kì tới cần tập trung triển khai thực hiện tốt: tăng cường hơn nữa vai trò đại diện của tổ chức công đoàn; tiếp tục có những hình thức nội dung triển khai hiệu quả phong trào thi đua Đọi và của ngành; có các giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên; đổi mới phương thức hoạt động của công đoàn để hoạt động công đoàn có hiệu quả hơn…

Đại hội Công đoàn Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR lần thứ III thành công tốt đẹp: đã bầu ra BCH Công đoàn nhiệm kì 2012 – 2015 gồm 03 đồng chí. 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ III

1.Nguyễn Văn Thành Chủ tịch
2.Trần Trọng Tiến Phó Chủ tịch
3.Nguyễn Đức Toàn Ủy viên


Bành Thanh Hùng

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.