Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên tạo cây trồng phân tán

Hàng năm Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên thực hiện gieo ươm cây giống lâm nghiệp lâu năm như Cây lâu năm ( Sao, Dầu, Sến, Xà cừ, Giáng hương, Căm xe …), cây ăn quả (Xoài, Điều …) cây mọc nhanh (Keo lá tràm, Bạch đàn, tràm úc) cây cảnh (Hoàng hậu, Bằng lăng, phượng vĩ …) để phục vụ trồng rừng, chăm sóc rừng phòng hộ đồi núi và trồng cây lâm nghiệp phân tán. Công suất vườn ươm của Hạt là 2 triệu cây/năm. Vườn ươm được sở NN & PTNT công nhận đạt chuẩn đủ điều kiện sản xuất cây giống. Tiêu chuẩn cây giống sản xuất và giá thành cây giống được sản xuất theo Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của UBND tỉnh An Giang.
 Trong năm 2012 Hạt thực hiện gieo ươm cây giống theo kế hoạch của Chi cục Kiểm lâm giao với số lượng: 2.224.515 cây.
Trong đó:
- Số lượng cây giống phục vụ tra dặm chăm sóc rừng phòng hộ khu vực đồi núi huyện Tịnh Biên với số lượng: 124.515 cây (Sao, Dầu, Sến, Xà cừ, Giáng hương, Căm xe, Xoài, Điều …)
- Trồng cây bảo vệ đê bao sản xuất lúa 3 vụ thuộc 6 huyện, thị gồm huyện Tịnh Biên, Châu Phú, An Phú, Phú Tân, thị xã Tân Châu và Châu Đốc với số lượng: 2.100.000 cây (Bạch đàn, tràm úc …) Trong đó kế hoạch thực hiện trồng vụ I là 1.500.000 cây, vụ II là 600.000 cây.
 Hiện nay, vườn ươm Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên đã chuẩn bị đủ số lượng cây giống theo kế hoạch, sẵn sàng phục vụ trồng cây, trồng rừng gồm các loài cây: Cây lâu năm, cây ăn quả: 124.515/124.515 cây ; Cây trồng vụ I bảo vệ đê bao sản xuất lúa 3 vụ là 1.300.000 cây.
 Với kết quả đạt được như trên là nhờ sự quan tâm kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên, liên tục của Chi cục, sự quyết tâm cao của toàn thể CBCC Hạt đã vượt khó, bám sát, từ hiện trường đến các khâu chuẩn bị tạo giống. Đồng thời, Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên đã chủ động xây dựng kế hoạch kết hợp những giải pháp và tiến độ thực hiện sát thực tế ngay từ đầu năm, giúplãnh đạo Hạt điều hành công việc nhanh, chất lượng và hiệu quả. Vì vậy công tác chuẩn bị cây giống của Hạt đã đảm bảo được số lượng và chất lượng cây giống theo kế hoạch đến thời điểm này.

Thái Văn Nhân

nguồn ảnh: Hạt Kiểm lâm tịnh Biên

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.