Hoạt động của Công An, Quân Sự và Kiểm lâm

UBND huyện Tri Tôn đã chỉ đạo 03 lực lượng Công an – Quân sự – Kiểm lâm huyện Tri Tôn phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch số: 02/KHPH.QS-CA-KL, nhằm kiểm tra khảo sát các khu vực trọng điểm cháy, chặt phá rừng, các đối tượng tạm trú trái phép tại các núi thuộc địa bàn huyện Tri Tôn. Tham gia đợt phối hợp kiểm tra còn có Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng
Mục đích, yêu cầu là kiểm tra tình hình bố trí nhân lực, phượng tiện, dụng cụ PCCCR của các đơn vị và địa phương có rừng; nắm chắc hiện trạng các vùng trọng điểm nhằm chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp PCCCR vào đỉnh điểm khô hanh và nắng nóng, nhằm khắc phục tư tưởng chủ quan của địa phương trong công tác PCCCR khi có xuất hiện những cơn mưa trái mùa; nắm chắc các đối tượng tạm trú trái phép trong rừng có khả năng chặt phá rừng và tác động gây cháy rừng nhằm có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, xử lý kịp thời và làm trong sạch địa bàn.
Thông qua kiểm tra, đánh giá những việc làm được và chưa được, những nguyên nhân tồn tại và yếu kém, giúp cơ sở có biện pháp khắc phục, chủ động kịp thời khi có tình huống cháy xãy ra.

Nguyễn Văn Sơn
Hạt Kiểm lâm Tri Tôn

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.