Các Phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc

Tên đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

Ban lãnh đạo

02963.600.056

02963.600.097

02963.600.404

cckl@angiang.gov.vn

Trần Phú Hòa

Chi cục Trưởng

tphoa@angiang.gov.vn

Điện thoại di động

0918.038.283

 

Trương Minh Hùng

Phó Chi cục Trưởng

tmhung@angiang.gov.vn

Điện thoại di động

0982.606.764

 

Lê Thành Công

Phó Chi cục Trưởng

ltcong@angiang.gov.vn

Điện thoại di động

0918.172.777

 

Các phòng nghiệp vụ

   

Phòng Tổ chức, Tuyên truyền và Xây dựng lực lượng

Nguyễn Minh Hoàng

Trưởng phòng

nmhoang@angiang.gov.vn

Điện thoại di động

098.587.6186

 

Phòng Hành chánh, Tổng hợp                                    

Vũ Thế Hưởng

Phó Trưởng phòng

vthuong@angiang.gov.vn

Điện thoại di động

0918.544.540

 

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

Phan Thanh Xuân

Trưởng phòng

ptxuan@angiang.gov.vn

Điện thoại di động

0909.092.567

 

Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên

 

Nguyễn Thành Liêm

Trưởng phòng

ntliem02@angiang.gov.vn

Điện thoại di động

0919.053.110

 

Các đơn vị trực thuộc

   

Hạt Kiểm lâm liên huyên Tịnh Biên – Châu Đốc

Phan Văn Nghiệp

Hạt Trưởng

hatkiemlam.tinhbien@angiang.gov.vn

Điện thoại di động

0919.999.435

 
ChauSiNa

Phó Hạt Trưởng

csna@angiang.gov.vn

Điện thoại di động

0919.323.101

 

Hạt Kiểm lâm liên huyện Tri Tôn – Thoại Sơn

Nguyễn Bách Khoa

Hạt Trưởng

nbkhoa@angiang.gov.vn

Điện thoại di động

0916.333.084

 

Nguyễn Chí Công

Phó Hạt Trưởng

nccong@angiang.gov.vn

Điện thoại di động

0838.686.978

 

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng

Nguyễn Ngọc Dân

Đội Trưởng

doiklcdvpcccr@angiang.gov.vn

Điện thoại di động

0918.170.446

 

 

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.