Ban biên tập trang Website Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang

THÔNG TIN BAN BIÊN TẬP

Trưởng Ban Biên tập: Trương Minh Hùng – Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

Di động

0982.606.764

E-Mail

tmhung@angiang.gov.vn

Phó Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thành Liêm – Trưởng phòng QLBVRBTTN

Di động

0919.053.110

E-Mail

ntliem02@angiang.gov.vn

Văn phòng thường trực

Chi cục Kiểm lâm An Giang

Số 10/1 đường Châu Văn Liêm, Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh AG

Điện thoại

36.000.56 hoặc 36.004.04 hoặc 36.000.97

E-Mail

cckl@angiang.gov.vn

 

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.