Ban biên tập trang Website Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang

THÔNG TIN BAN BIÊN TẬP

Trưởng Ban Biên tập: Trương Minh Hùng – Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

Di động

0982.606.764

E-Mail

tmhung@angiang.gov.vn

Phó Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thành Liêm – Trưởng phòng QLBVRBTTN

Di động

0919.053.110

E-Mail

ntliem02@angiang.gov.vn

Văn phòng thường trực

Chi cục Kiểm lâm An Giang

Số 10/1 đường Châu Văn Liêm, Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh AG

Điện thoại

36.000.56 hoặc 36.004.04 hoặc 36.000.97

E-Mail

cckl@angiang.gov.vn

 

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.