Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Cà dăm
Anogeissus Acuminata (Roxb. ex DC.) Guill et Perr
Cà ghét
Calophyllum Dryobalanoides Pierre
Cà hung
Solanum ferox L.
Cà tím
Solanum melongena L. var. esculentum Ness.
Cà trái vàng
Solanum xan- thocarpum Schrad. et Wendl.
Cà độc dược
Datura metel L.
Các Mần
Polycarpon Prostratum (Forssk.) Asch. Et Schw. (P. indicum (Retz.) Merr.)
Cách
Premna corymbosa (Burm. f.) Rottl. et Willd. (P. integrifolia L.)
Cải bắp
Brassica oleracea L. var. capitata L.)
Cải bẹ xanh
Brassica Juncea (L.) Czern. et Coss
Cải củ
Raphanus sativus L. var. raphanistroides Mak
Cải cúc
Chrysanthemum coronarium L.

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.