Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


BÁCH BỘ
Stemona tuberosa Lour
BẠCH CHỈ NAM
Milletia pulchra Kurz,
Bạch phụ tử
Jatropha Multifida L.
Bạch thược
Premna cambodiana P.Dop var. membranacea P.Dop
Bạch xà
Polypodium Subauriculatum Blume
Bạch đậu khấu
Elettaria cardamomum (L.) White
Bạch đồng nam
Clerodendrum Viscosum Vent
Bàng
Terminalia catappa L.
Bàng hôi
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb., 1805
Bâng khuâng
Angelonia Goyazensis Benth
Bằng lăng nước
Lagerstroemia speciose (L.) Pers.

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.