Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Dây tràm
Entada Pursaetha DC
Dây đau xương
Tinospora sinensis (Lour.), Merr. (T. tomentosa Miers)
Dưa Chuột dại
Zehneria Indica (Lour.) Keraudren = (Melothria indica Lour. Melothria leucocarpa (Blume) Cogn)
GẤC
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.
Gối hạc
Leea rubra Blunne
GỪNG
Zingiber officinale Rosc
Gừng dại
zingiber zerumbet Sm
Hà thủ ô trắng
Streptocaulon juventas Merr.),
Hoài Sơn
Dioscorea persimilis Prain et Burkill
Hoàng tinh hoa trắng
Disporopsis longifolia Craib.
Hoàng tinh hoa đỏ
Polygonatum kingianum Coll et Hemsl.
HOÀNG ĐẰNG
Fibraurea recisa Pierre

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.