Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Dây Chìa vôi
Cissus modeccoides Planch.
Dây chiều Châu Á
Tetracera asiatica (Lour.) Hongland
Dây Chiều không lông
Tetracera loureiri (Fin. & Gagnep.) Craib, 1992 (CCVN, 1: 504).
Dây Cổ rùa
Dalbergia Candenatensis (Dennst.) Prain (D. monosperma Dalz.)
Dây cóc
Tinospora crispa Miers
Dây Dang
Aganonerion Polymorphum Pierre Ex Spire
Dây Gắm
Gnetum Montanum Markgr. (G. scandens Roxb.)
Dây Gắm lá rộng
Gnetum Latifolium Blume var. latifolium
Dây Gân
Ventilago Cristata Pierre
Dây Gáo Vàng
Toxocarpus Villosus (Blume) Decne
Dây Giun
Quisqualis indica L. 1762 (CCVN, 2: 131)
Dây Giun Nhỏ
Quisqualis Conferta (Jack) Exell (Q. densiflora Wall. ex Miq.),

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.