Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Cóc Kèn
Derris Trifoliata Lour
Cối Xay
Abutilon indicum (L.) Sweet
Cơm Rượu
Glycosmis Pentaphylla (Retz.) Correa
Còng
Samanea Saman (Jacq.) Merr
Cốt Cán
Nephrolepis Cordifolia (L.) K. Presl
Cốt Khí củ
Polygonum Cuspidatum Sieh. Znce
Cốt Khí muồng
Cassia occidentalis L.
Củ Chóc
Typhonium Trilobatum (L.) Schott
Củ Mài
Oxystelma Esculentum (L.f.) R. Br. ex Schult.
Củ Nâu trắng
Dioscorea Hispida Dennst. (D. triphylla var. reticulata Prain et Burk.)
Củ Sắng
Pachyrhizus Erosus (L.) Urb, (Dolichos Erosus L.), Pachyrhizus Angulatus Rích.
Củ Trâu
Dioscorea Pentaphylla L

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.