Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Cây Nổ
Securinega virosa (Willd.) Pax et Hoffm.
Cây ráy
Alocasia macrorrhiza (L.) Schott (Caladium odorum Lindl.; Colocasia odora Brongu.)
Cây tay chuột
Dischidia Acuminata Cost
Cây thuốc hen
Tylophora asthmatica Wight et Arn.
Cây Đồng tiên
Phyllodium Pulchellum (L,) Desv (Desmodium pulchellum (L.) Benth)
Châm Châu
Clausena Excavata Burm. f
Chàm Nhuộm
Indigofera tinctoria L.
Chân chim leo
Schefflera Elliplica (Blume) Harms
Chân danh nam
Euonymus Cochinchinensis Pierre
Chân rết, Tràng pháo, Cơm lênh
Pothos Repens (Lour.) Druc
chãng Ba, Ma
Vitex glabrata R.Br.
Chãng Ba, Ma
Vitex glabrata R.Br.

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.