Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Tai, mắt, mũi, răng, họng"

Cây Bìm bịp

Tên khoa học: Clinacanthus Nutans (Burn f) Linlau
Tên khác: Bìm bịp, Xương khỉ, Mảnh cộng
Công dụng: Tai, mắt, mũi, răng, họng

Cò sen

Tên khoa học: Milius velutina (Dun) Hook. f.et. Thoms
Tên khác: Mại liễu lông
Công dụng: Tai, mắt, mũi, răng, họng

Cối Xay

Tên khoa học: Abutilon indicum (L.) Sweet
Tên khác: Đằng xay, Kim hoa thảo, Nhĩ hương thảo
Công dụng: Tai, mắt, mũi, răng, họng

Cù Đèn răng cưa

Tên khoa học: Croton Poilanei Gagnep
Tên khác: Ba đậu mập, Củ đen, Cù đèn poilane, Ba đậu răng cưa.
Công dụng: Tai, mắt, mũi, răng, họng

Cúc Áo hoa vàng

Tên khoa học: Spilanthes Acmella (L.) Murr
Tên khác: Spilanthes acmella (L.) Murr. var. oleracea (L.) C.B. Clarke
Công dụng: Tai, mắt, mũi, răng, họng

Cúc Vạn thọ

Tên khoa học: Tagetes Erecta L
Tên khác: không có
Công dụng: Tai, mắt, mũi, răng, họng

HOÀNG ĐẰNG

Tên khoa học: Fibraurea recisa Pierre
Tên khác: Hoàng đằng, Hoàng liên nam, Dây vàng giang.
Công dụng: Tai, mắt, mũi, răng, họng

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.