Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Ho lao, ho ra máu, hạ huyết áp"

Căm xe

Tên khoa học: Xylia Xylocarpa (Roxb.) Taub Var. Dolabriformis Benth
Tên khác: không có
Công dụng: Ho lao, ho ra máu, hạ huyết áp

Cây Chân chó

Tên khoa học: Ipomoea Pes Tigridis L
Tên khác: Bìm bịp chân cọp hay Hắc sửu
Công dụng: Ho lao, ho ra máu, hạ huyết áp

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.