Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Đau đầu, nhức mắt, rắn cắn"

Ba chẽ

Tên khoa học: (Desmodium triangulare (Reta.), Merr., hay Desmodium cephalotes (Roxb.)Wall. ex Wight et Am.)
Tên khác: không có
Công dụng: Đau đầu, nhức mắt, rắn cắn

BẠCH CHỈ NAM

Tên khoa học: Milletia pulchra Kurz,
Tên khác: Bạch chỉ nam. Ðậu chỉ hay Mát rừng
Công dụng: Đau đầu, nhức mắt, rắn cắn

Cam thảo dây

Tên khoa học: Abrus precatorius L.
Tên khác: Cườm thảo đỏ, Dây chi chi
Công dụng: Đau đầu, nhức mắt, rắn cắn

Dây Bông xanh

Tên khoa học: Thunbergia Grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb
Tên khác: Bông báo
Công dụng: Đau đầu, nhức mắt, rắn cắn

Rẻ quạt

Tên khoa học: Belamcanda chinensis (L.) DC.
Tên khác: Belamcanda punctata Moench.
Công dụng: Đau đầu, nhức mắt, rắn cắn

Tổ kén

Tên khoa học: Helicteres Angustifolia L.
Tên khác: Dó Hẹp, cây tổ kén đực, thao kén đực, thâu kén, thau kén, thu kén, ổ kén
Công dụng: Đau đầu, nhức mắt, rắn cắn

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.